1-ثبت شرکت
2-مشاوره ثبتی
3-تاسیس انواع شرکت سهامی - مسولیت محدود
4-موسسه غیر تجاری
5-موسسه خیریه و انجمن ها
6-ثبت در منطقه آزاد
7-تنظیم صورتجلسه تغییرات
8-نقل انتقال - انحلال حقوقی
9-هیئت مدیره - تاسیس شعبه
10-افزایش و کاهش سرمایه
11-ثبت برند داخلی و بین المللی
12-ثبت اختراع
13-ثبت علائم تجاری
14-ثبت اینترنتی
15-ثاخذ رتبه بندی و تعیین صلاحیت

فعالیت شرکت در زمینه های زیر می باشد:
تاسیس شرکت،موسسه،تعاونی - تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات - ثبت اینترنتی- انحلال- نقل و انتقال-کارت بازرگانی-کد اقتصادی- پلمپ دفاتر- جواز تاسیس- ثبت زمین-کلیه فعالیت ها در زمینه حقوق مالکیت فکری-ثبت اختراع- برند- علامت تجاری- چاپ و تنظیم دفاتر سهام-برگه سهام- رتبه بندی و تایید صلاحیت شرکتها- مشاوره حقوقی زیر نظر وکلای رسمی دادگستری در زمینه خانواده -مطالبه وجه- مشاوره ثبتی ثبت شرکتها و زمین زیر نظر کارشناس حقوقی ثبت-خدمات مالی و حسابداری و حسابرسی-نوشتن دفاتر مالی-بستن حسابها و انجام خدمات مربوط به اداره دارایی و مالیاتی و انجام خدمات اداری –عقد قرار داد با شرکتها و موسسات جهت مشاوره حقوقی و ثبتی