1-ثبت شرکت
2-مشاوره ثبتی
3-تاسیس انواع شرکت سهامی - مسولیت محدود
4-موسسه غیر تجاری
5-موسسه خیریه و انجمن ها
6-ثبت در منطقه آزاد
7-تنظیم صورتجلسه تغییرات
8-نقل انتقال - انحلال حقوقی
9-هیئت مدیره - تاسیس شعبه
10-افزایش و کاهش سرمایه
11-ثبت برند داخلی و بین المللی
12-ثبت اختراع
13-ثبت علائم تجاری
14-ثبت اینترنتی
15-ثاخذ رتبه بندی و تعیین صلاحیت

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت:
1-کپی مدارک شناس ملی و شناسنامه کپی
2-آخرین آگهی تغییرات
3-کپی اساسنامه
4-جدول سهام

http://hamisabt.ir/images/reg.gif